Ledelse- og organisationsudvikling

Resultater opnås gennem menneskelig indsigt, motivation og vedholdenhed.

Et lille udvalg af cases

Jeg arbejder bl.a. indenfor projektledelse,
facilitering, ledersparing og medarbejderudvikling.

Projektledelse og facilitering

Professionel projektledelse er ofte den afgørende forskel i forhold til om projekter kuldsejler eller bliver gennemført og implementeret – mellem 60 og 80 % af alle projekter mislykkes på grund af manglende implementering

Hvad?

For mig går projektledelse og facilitering hånd i hånd. Det behøver de ikke, men når det sker bridrager det oftest til den mest effektive fremdrift. En effektiv fremdrift, hvor der tages højde for kvalitet, inddragelse og målopfyldelse.

Facilitering betyder frit oversat: ”At gøre det let”.

Jeg evner at facilitere en proces, et møde, en workshop eller et projekt på en måde der sikrer, at de involverede hver i sær bidrager med præcis de kompetencer, som den enkelte besidder.

Hvordan?

For mig er projektledelse typisk et spørgsmål om 40% planlægning, 40% kommunikation og 20% løbende justering og pragmatisme. Sideløbende med dette er der behov for vedholdenhed, overblik, empati og modet til konfrontation samt styring.

Når et møde eller en udviklingsproces skal faciliteres, fokuserer jeg på at skabe rammerne og styre formen, så der er plads til drøftelser og udvikling samtidig med, at de definerede mål indfries. Det gør jeg ved at balancere den engagerede diskussion med en intuitiv fornemmelse for overblik.

Hvem og hvornår?

Alle organisationer store som små, private som offentlige, har projekter, der skal styres og aktiviteter, der skal faciliteres.

De involverede er medarbejdere og væsentlige interessenter i forhold til den aktuelle situation.

For den optimale effekt indgår jeg fra starten, når et projekt eller en aktivitet iværksættes. Ofte sker udvikling dog mere spontant, og det bliver først i processen klart, at der er behov for en til at samle trådene samt sikre koordinering og fremdrift.

Min evne til at navigere gør, at jeg lykkes med involvering også på et senere tidspunkt i processen.

Ledelsessparring

Hvad?

For mig drejer ledelsessparring sig først og fremmest om at lytte og stille de rigtige spørgsmål. Til det bruger jeg værktøjer fra min uddannelse som ICI-coach. Men ledelsessparring drejer sig for mig også om at bekende kulør og give sin mening til kende.

Jeg sikrer, at du kommer til at arbejde med dine udfordringer, så du oplever, at du holder retning mod dine mål, og at kontinuiteten i forhold til opfyldelsen af målene fastholdes.

Du vil opleve at komme til at udnytte dine erfaringer og kompetencer mere optimalt samtidig med, at du styrker din dømmekraft.

Hvordan?

Den metode jeg anvender er først og fremmest samtalen. Sparringen tager udgangspunkt i dine behov og ønsker om forandring med respekt for, at ”dagsordenen” kan ændre sig, da ledelsesmæssige udfordringer kan opstå og ændre sig fra dag til dag.

Endelig er det en mulighed, at sparringen har karakter af feedback hvor jeg deltager ”som fluen på væggen” til møder eller i andre aktiviteter og efterfølgende giver feedback på aftalte områder.

Hvem og hvordan?

Jeg har målrettet min ledelsessparring til ”den ensomme leder”.  Det kan være ejerledere af mindre og mellemstore virksomheder, som mangler en sparringspartner i det daglige.

Det kan også være mellemledere, der oplever udfordringer med at navigere i forhold til krav fra ledelsen samt forventninger fra medarbejdere ofte kombineret med, at der skal leveres egentlige driftsopgaver.

Det er for mig afgørende, at sparringen tilpasses dine behov og muligheder, hvorfor dette kan ske fleksibelt på dagen tilpasset den aktuelle situation.

Medarbejderudvikling

Hvad?

Den rette medarbejderudvikling er for de fleste virksomheder afgørende for kontinuerligt at forbedre sine resultater.

Succesfuld medarbejderudvikling er for mig der, hvor søgen efter at forbedre virksomhedens resultater kombineres med at udvikle medarbejdernes styrker og kompetencer.

Medarbejderudvikling bør tage afsæt i virksomhedens mål. Mål nedbrudt til et niveau hvor det giver mening for den enkelte. Derfor tager en proces med at tilrettelægge et medarbejderudviklingsforløb for mig altid afsæt i virksomhedens eksisterende målsætninger eller en proces, hvor disse identificeres.

Hvordan?

I samarbejde med mellemledere og/eller medarbejdere konkretiseres realistiske brugbare mål, så den enkelte medarbejder kan se, hvordan egen indsats kan påvirke virksomhedens overordnede mål.

På workshops efterfulgt af individuelle samtaler, fokuseres der på at identificere styrker og kompetencer frem for svagheder og mangler.

Den efterfølgende udviklingsproces og implementering tilrettelægges. 60-80 % af alle udviklingsforløb opnår ikke den ønskede effekt grundet manglende fokus på implementering og opfølgning. Det er her, hvor jeg gør en forskel, og jeg slipper ikke før, at processen er integreret i virksomhedens rutiner.

Hvem og hvornår?

Mindre og mellemstore virksomheder der gennem længere tid har ønsket at få mere ud af de tilbagevendende medarbejder udviklingssamtaler eller som endnu ikke har kunnet afse tiden til at få tilrettelagt systematiseret medarbejderudvikling.

Ydelsen kan leveres som et komprimeret forløb eller som en tilbagevenden leverance, hvor selve dialogen, målformuleringen og opfølgningen er den egentlige leverance.

Om Elise Qvist Bolvig

Jeg har en passion for mennesker!

Ikke blot at være sammen med dem, men også at forstå dem og særligt at få dem til at interagere optimalt med hinanden.

 

Kontakt

Hvis ovenstående har vakt din interessere, så er du meget velkommen til at kontakte mig

 

Tlf. 29 16 41 86

elise@eqb.dk

 

Gråbrødre Plads 3, st.

5000 Odense C